EVENT NẠP 1 LẦN - TÍCH NẠP OUTGAME 07/03/2021

Cập nhật : 06-03-2021

  

A. Nạp 1 Lần.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 07/03/2021 - 23:59 ngày 08/03/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
  •  Mỗi 1 mốc sẽ chỉ được nhận 1 lần trong ngày.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  •  Chỉ tính nạp thông qua web: https://nap.gamota.com/game/payment/thankhuc2020  

 

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

Hộp Tự Chọn Thú Cưỡi Tím                                                                  Hộp Tự Chọn Thời Trang Vũ Khí Tím

Hộp Tự Chọn Trang Sức Tím                                                         Hộp Tự Chọn Y Phục Tím

Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24h ngày hôm sau.

B. Tích Lũy Nạp.

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 00:00 ngày 07/03/2021 - 23:59 ngày 08/03/2021.

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến Thần tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng qua Thư.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  • Tất cả các hình thức nạp đều được ghi nhận

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

                        Hộp Tự Chọn Trang Sức Cam                                                            Hộp Tự Chọn Vũ Khí Cam

 Hộp Tự Chọn Y Phục Cam

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.