EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 26/10 - 28/10

Cập nhật : 25-10-2020

 

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 26/10/2020 - 23:59 ngày 28/10/2020.

 

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

 

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
  •  Mỗi 1 mốc sẽ chỉ được nhận 1 lần trong ngày.
  •  Qua ngày sẽ reset các mốc.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  •  Chỉ tính nạp thông qua web: https://nap.gamota.com/game/payment/thankhuc2020  

 

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

Nạp đơn KNB Phần Thưởng 1 Số Lượng
100 Đan Tư Chất Thiên Thần 50
250 Thần mạch đột phá thạch 3
500 Thái Cổ Ngọc Tủy 2
1000 Rương Thiên Thần Cam 4

Lưu ý:

  • Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24h ngày hôm sau.

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.