EVENT NẠP 1 LẦN OUTGAME 16/9 - 18/9

Cập nhật : 15-09-2020

 

I. Thời gian diễn ra sự kiện: 0:00 ngày 16/09/2020 - 23:59 ngày 18/09/2020.

 

II. Đối tượng tham gia sự kiện: Tất cả người chơi Thần Khúc Mobile

 

III. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp 1 lần đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.
  •  Mỗi 1 mốc sẽ chỉ được nhận 1 lần trong ngày.
  •  Qua ngày sẽ reset các mốc.
  •  Phần thưởng sẽ được phát qua thư trong vòng 24h ngày hôm sau.
  •  Chỉ tính nạp thông qua web: https://nap.gamota.com/game/payment/thankhuc2020  

 

IV. Phần thưởng các mốc trong chuỗi sự kiện:

Lưu ý:

  • Phần thưởng vật phẩm trong game sẽ được gửi qua thư nhân vật trong 24h ngày hôm sau.

 

Đại diện BQT Thần Khúc kính bút

.