DUY NHẤT 18-06 MỘT VỐN BỐN LỜI

Cập nhật : 17-06-2019

     

 

 

     Quý Chiến Thần thân mến,
     Tiểu Tiên xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Cây Rung Tiền - Một Vốn Bốn Lời để tăng thêm KNB KHÔNG KHÓA

     Thời gian: 0:00 18/06/2019 - 23:59 18/06/2019  

     Lưu ý: 

     Quy tắc:

  • Sự kiện áp dụng với các server đã mở được trên 7 ngày (S1-S120)
  • Các server mở sau  từ S121 trở đi (chưa đủ 7 ngày trở lên) sẽ có các sự kiện hấp dẫn khác về sau, nên quý Chiến Thần cứ yên tâm chiến game nhé!
  • Nội dung sự kiện: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp KNB vào game sẽ nhận được số lần rung tiền. Sau khi rung cây tiền sẽ chắc chắn nhận thêm KNB Không Khóa. Chi tiết bên dưới