DUY NHẤT 5-7 CÂY RUNG TIỀN

Cập nhật : 04-07-2020

     

 

     Quý Chiến Thần thân mến,
     Tiểu Tiên xin gửi tới các Chiến Thần sự kiện Cây Rung Tiền - Một Vốn Bốn Lời để tăng thêm KNB KHÔNG KHÓA

     Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 05/07/2020

     Lưu ý: 

  • Sự kiện áp dụng với các server đã mở được 8 ngày trở lên
  • Các server mở sau  (chưa đủ 8 ngày trở lên) sẽ có các sự kiện hấp dẫn khác về sau, nên quý Chiến Thần cứ yên tâm chiến game nhé!
  • Nội dung sự kiện: Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp KNB vào game sẽ nhận được số lần rung tiền. Sau khi rung cây tiền sẽ chắc chắn nhận thêm KNB Không Khóa. Chi tiết bên dưới