DUY NHẤT 29-6 MIÊU TỨ KỲ DUYÊN

Cập nhật : 28-06-2020


Quý chiến thần thân mến
Tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện SIÊU HOT, đó chính là Miêu Tứ Kỳ Duyên

- Thời gian: 0:00 - 23:59 ngày 29/06/2020
- Phạm vi: các server đã mở được 8 ngày trở lên

- Quy tắc: 

1、Hoạt động mỗi ngày có 3 lần cơ hội miễn phí quét thưởng, dùng hết có thể dùng KNB mua thêm số lần quét thưởng.
2、Trong ngày chỉ được chọn bội suất của 1 Phiếu Miêu Khoán để tiến hành phản lợi nạp, hãy lựa chọn cẩn thận.
3、Số lần miễn phí và số lần mua nếu không dùng hết trong ngày thì không được tích lũy sang ngày tiếp theo.
4、Sau khi chọn xong Phiếu Miêu Khoán, người chơi tiến hành nạp KNB sẽ được hoàn trả KNB Không Khóa phản lợi của gói nạp đó tương ứng theo % hiển thị trên Phiếu Miêu Khoán, và được gửi vào thư nhân vật.
5、23h59 sẽ xóa toàn bộ Phiếu Miêu Khoán của ngày hôm đó, hãy dùng kịp thời hoặc nạp trước 23h59.

6、Các mốc phản hoàn bao gồm: 
 

Miễn phí quét Miêu Khoán
Tỷ lệ phản hoàn Hiển thị thông báo kênh hệ thống
35% Không
55% Không
65% Không
70% Không

 

KNB quét Miêu Khoán
Tỷ lệ phản hoàn Hiển thị thông báo kênh hệ thống
60% Không
75% Không
85% Không
90% Không
95%
100%
120%

 

Số lần miễn phí 3
Giá khởi đầu tiêu hao KNB mua thêm lần quay thưởng 5 KNB
Số KNB tích mỗi lần mua 5 KNB
Giá mua cao nhất 50 KNB