DUY NHẤT 08-02 KHUYẾN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA

Cập nhật : 07-02-2020

 

 

Quý Chiến Thần thân mến
Tiểu Tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện KHUYÊN MÃI X2 KNB KHÔNG KHÓA KHI NẠP
 

     Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 08/02/2020
     Phạm vi áp dụng: các server đã mở được 8 ngày trở lên
     Quy tắc:

  • Các server mở sau (chưa đủ 8 ngày) sẽ có các sự kiện hấp dẫn khác về sau, nên quý Chiến Thần cứ yên tâm chiến game nhé!
  • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra hoạt động, khi nạp vào game sẽ được X2 KNB Không Khóa, chì áp dụng với các gói nạp sau: 50 KNB, 100 KNB, 200 KNB, 250 KNB, 500 KNB, 1000 KNB, 1500 KNB, 2000 KNB, 2500 KNB, 5000 KNB

 

Cụ thể như sau:

 Appota Card , FPT Gate, Vcoin (VTC), Bank, Ví Appota, Ví MoMo, Paypal, Viettel Pay, Thẻ Bit
- Gói 10K => Gốc 50KNB + K.Mãi 50KNB => Tổng nhận 100KNB
- Gói 20K => Gốc 100KNB + K.Mãi 100KNB => Tổng nhận 200KNB
- Gói 50K => Gốc 250KNB + K.Mãi 250 KNB => Tổng nhận 500KNB
- Gói 100K => Gốc 500KNB + K.Mãi 500 KNB => Tổng nhận 1000KNB
- Gói 200K => Gốc 1000KNB + K.Mãi 1000 KNB => Tổng nhận 2000KNB
- Gói 300K => Gốc 1500KNB + K.Mãi 1500 KNB => Tổng nhận 3000KNB
- Gói 500K => Gốc 2500KNB + K.Mãi 2500 KNB => Tổng nhận 5000KNB

- Gói 1 Triệu => Gốc 5000KNB + K.Mãi 5000 KNB => Tổng nhận 10.000KNB

Itunes, Google Play
- Gói 0.99$ => Gốc 100KNB + K.Mãi 100KNB => Tổng nhận 200KNB
- Gói 1.99$ => Gốc 200KNB + K.Mãi 200KNB => Tổng nhận 400KNB
- Gói 4.99$ => Gốc 500KNB + K.Mãi 500KNB => Tổng nhận 1000KNB
- Gói 9.99$ => Gốc 1000KNB + K.Mãi 1000 KNB => Tổng nhận 2000KNB
- Gói 19.99$ => Gốc 2000KNB + K.Mãi 2000 KNB => Tổng nhận 4000KNB

 

     Lưu ý: 

  • Không áp dụng cho hình thức nạp game qua SMS 9029 và nạp hộ thẻ Viettel
  • Chì áp dụng với các gói nạp sau: 50 KNB, 100 KNB, 200 KNB, 250 KNB, 500 KNB, 1000 KNB, 1500 KNB, 2000 KNB, 2500 KNB, 5000 KNB
  • Mỗi 1 gói nạp ở trên chỉ được Khuyến Mãi 1 lần duy nhất trong thời gian 00:00 - 23:59 ngày 08/02/2020
  • Khuyến mãi này được áp dụng song song với Khuyến Mãi 100% KNB Khóa khi nạp lần đầu, tức là
  1. Nếu người chơi chưa từng nạp các gói nạp ở trên (50 KNB, 100 KNB, 200 KNB, 250 KNB, 500 KNB, 1000 KNB, 1500 KNB, 2000 KNB, 2500 KNB, 5000 KNB) trên sẽ được Khuyến Mãi đồng thời 100% KNB Khóa và 100% KNB Không Khóa.
  2. Nếu  người chơi đã từng nạp mệnh giá trên (50 KNB, 100 KNB, 200 KNB, 250 KNB, 500 KNB, 1000 KNB, 1500 KNB, 2000 KNB, 2500 KNB, 5000 KNBthì chỉ nhận được Khuyến Mãi 100% KNB Không Khóa và sẽ không nhận được 100% KNB Khóa nữa (bởi vì đã từng nhận Khuyến Mãi 100% KNB Khóa của các mệnh giá đó trước đây.
  • KNB KHÔNG KHÓA Khuyến mãi được cộng trực tiếp vào nhân vật sau khi nạp thành công và thỏa mãn điều kiện ở trên
  • Các mệnh giá còn lại vẫn được nhận Khuyến Mãi 100% KNB Khóa bình thường khi nạp lần đầu nếu bạn chưa từng nạp các mệnh giá đó

     Nạp game và nhận nhiều khuyến mãi tại: https://nap.gamota.com