SERVER NGẠO THỊ - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 26-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server 232 - Ngạo Thị. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 26/04/2020 - 23h59 02/05/2020.   Phạm vi áp dụng:  Server 232...

SERVER TẦN PHONG - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 25-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server 231 -  Tần Phong. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 25/04/2020 - 23h59 01/05/2020.   Phạm vi áp...

SERVER CẨM NIÊN - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 24-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server 230 -  Cẩm Niên. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 24/04/2020 - 23h59 30/04/2020.   Phạm vi áp dụng:  Server 230...

ĐUA TOP BÁ CHỦ THẦN LONG
Cập nhật : 23-04-2020

    Chào mừng phiên bản hoàn toàn mới của Thần Khúc. BQT xin thông báo ra mắt EVENT BÁ CHỦ THẦN LONG -  ĐUA TOP NHẬN TƯỢNG RỒNG VÀNG, cụ thể như sau:   Thời gian: Để đảm bảo tính công bằng, mỗi server sẽ ghi nhận kết quả lực...

SERVER BÍCH NGỌC - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 11-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server S217-  Bích Ngọc. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 11/04/2020 - 23h59 17/04/2020.   Phạm vi áp dụng: Server 215 -...

SERVER THANH XUÂN - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 10-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server 216 -  Thanh Xuân. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 10/04/2020 - 23h59 16/04/2020.   Phạm vi áp dụng: Server 216 -...

SERVER HÀNH GIẢ - ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU...
Cập nhật : 09-04-2020

  Quý Chiến Thần thân mến! Chào mừng Khai Mở Server 215 -  Hành Giả. BQT tổ chức sự kiện ĐUA TOP 7 NGÀY NHẬN QUÀ SIÊU KHỦNG, cụ thể như sau:   Thời gian sự kiện: Từ ngày 00h00 09/04/2020 - 23h59 15/04/2020.   Phạm vi áp dụng: Server 215 -...

ĐUA TOP NHẬN TƯỢNG RỒNG VÀNG
Cập nhật : 09-04-2020

    Chào mừng phiên bản hoàn toàn mới của Thần Khúc. BQT xin thông báo ra mắt event ĐUA TOP NHẬN TƯỢNG RỒNG VÀNG, cụ thể như sau:   Thời gian: Để đảm bảo tính công bằng, mỗi server sẽ ghi nhận kết quả lực chiến vào 23:59 ngày thứ 5...