KỊCH BẢN CHƠI GAME THẦN KHÚC MOBILE
Cập nhật : 08-03-2019

  A.NỘI DUNG KỊCH BẢN TRÒ CHƠI I. GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI 1. Tên trò chơi Tên tại Việt Nam: THẦN KHÚC MOBILE   2. Nguồn gốc trò chơi         THẦN KHÚC MOBILE là trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc do QUXUAN là chủ sở hữu...