ĐẤU TRƯỜNG LIÊN SERVER

Cập nhật : 07-03-2019

 

Thời gian: 15:00 – 15:30, 21:00 – 21:30 hàng ngày
Cấp yêu cầu: 50 trở lên

Quy tắc:

  • Mỗi ngày chỉ có 10 trận đấu mới được điểm vinh dự liên server. Dùng điểm vinh dự đổi vật phẩm ở tiệm công huân
  • Mỗi trận thắng sẽ tăng điểm cấp bậc, điểm cấp bậc tăng đến mức nhất định sẽ tăng bậc, thua sẽ căn cứ số liệu đối phương tới quyết định giảm hoặc tăng 1 chút điểm
  • Mỗi tháng 1 mùa, hàng tháng đều được thưởng mùa, cấp bậc càng cao thưởng càng nhiều, khi hết mùa sẽ tiến hành giảm điểm của toàn bộ người chơi.
  • Đấu liên sv kiểm tra hoạt náo, nếu người chơi trong vài ngày không tham gia PVP sẽ dựa trên tỷ lệ nhất định trừ điểm.

 

Phần thưởng: EXP nhân vật, điểm vinh dự, KNB khóa, Đá tăng bậc chiến thần

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN