ĐẤU GIÁ HẠN GIỜ

Cập nhật : 07-03-2019

Thời gian hoạt động: 12:30 – 12:45, 18:00 – 18:15 hàng ngày

Cấp yêu cầu: 50

Quy tắc:

  • Tiêu hao KNB để đấu giá vật phẩm
  • Đấu giá sẽ trừ KNB, KNB không đủ đấu giá sẽ thất bại
  • Trong thời gian đấu giá nếu có người chơi khác ra giá cao hơn, sẽ hoàn trả lại KNB đã đấu giá
  • Đấu giá thành công đợi hết thời gian mới nhận được vật phẩm đấu giá. Vật phẩm đấu giá thành công sẽ gửi qua thư
  • Vật phẩm không có người chơi nào ra giá sẽ bị hệ thống thu hồi
  • Có thể chọn mua ngay với giá niêm yết để nhận vật phẩm đấu giá mà không cần đợi
  • Người chơi cũng có thể xem lại nhật ký đấu giá tại giao diện đấu giá

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN