14/9 - THẤT LONG CHÂU

Cập nhật : 13-09-2020

(Hình ảnh vật phẩm ở hình trên chỉ là minh họa, phần thưởng chính xác vui lòng xem bảng thông tin bên dưới)

 

Quý chiến thần thân mến
Vui cuối tuần, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện THẤT LONG CHÂU


Thời gian: 0:00 ngày 14/09/2020 - 23:59 ngày 16/09/2020

Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên
 

Quy tắc:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại giao diện Thất Long Châu sẽ xuất hiện nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được các loại Thất Long Châu .
  • Thu thập đủ 7 loại Thất Long Châu có thể tiến hành cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ nhận được hiếm
  • Người chơi tiến hành Tầm Long Điểm Huyệt (1 lần tiêu hao 50 Linh Ngọc, 10 lần tiêu hao 450 Linh Ngọc) có thể nhận ngẫu nhiên thưởng giá trị, cũng có thể trực tiếp nhận thêm thưởng trì là KNB Không Khóa ( Thưởng rút từ Tầm Long Điểm Huyệt sẽ rơi vào túi hoạt động)
  • Sau khi Cầu nguyện nếu chưa chọn phần thưởng mà đóng giao diện thì mặc định sẽ tự động chọn vật phẩm đầu tiên

 

     Phần thưởng Thất Long Châu: