17/9 - MÊ CUNG TẦM BẢO

Cập nhật : 16-09-2020

(Hình ảnh vật phẩm ở hình trên chỉ là minh họa, phần thưởng chính xác vui lòng xem bảng thông tin bên dưới)

 

Quý chiến thần thân mến
Vui Tháng 7, tiểu tiên xin gửi tới quý chiến thần sự kiện Mê Cung Tầm Bảo

Thời gian: 0:00 ngày 17/09/2020- 23:59 ngày 18/09/2020

Phạm vi: server đã mở được từ 8 ngày trở lên
 

Quy tắc:

  • Hao 30KNB để tung xúc xắc mỗi lần, điểm nhận dùng để tiến bước tiếp theo.
  • Quá trình tiến lên nhận tất cả quà trên đường
  • Dấu hỏi là Bí Bảo quà hiếm, kích hoạt dấu hỏi ngẫu nhiên nhận x2 quà lần sau, x5 hoặc nguyên liệu hiếm
  • Đến nơi sẽ reset quá trình tầm bảo.
  • Số lần tích lũy qua ải toàn server làm mới vào 0h hàng ngày