BIG UPDATE 9.0 - PHỤ LINH CHI LỰC

Cập nhật : 15-06-2020

 

Quý Chiến Thần thân mến!

 •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 11:00 Thứ 3 (16/06/2020)
 •      Phiên bản bigupdate: 9.0 - PHỤ LINH CHI LỰC
       Lưu ý: 
  Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Phụ linh bảo thạch và tẩy tủy bảo thạch

Nhân vật đạt tới cấp 5cs20 mở:

 • Khi trang bị có khảm bảo thạch thì có thể tiến hành phụ linh bảo thạch, bảo thạch được phụ linh thì tất cả thuộc tính được thêm vào tỉ lệ phần trăm thuộc tính。
 • Tổng cấp sao phụ linh bảo thạch đạt tới điều kiện nhất định có thể nhận thưởng cấp sao。
 • Bảo thạch đạt đến cấp bậc chỉ định có thể tiến hành tẩy tủy

 

2. Phụ bản mới: Phùng Ma Bí Cảnh

Nhân vật đạt tới cấp 5cs20 mở
Tâm ma trong cấm địa sắp phá tan phong ấn. Thiên Đạo Minh triệu tập người được chọn trảm sát ma vật, gia cố phong ấn!

 • Mỗi ngày có thể khiêu chiến 2 lần, sau khi dùng hết số lần khiêu chiến có thể dùng KNB để mua
 • Khiêu chiến thất bại sẽ giảm thuộc tính tâm ma của ải này, giảm cho đến tỉ lệ phần trăm nhất định thì sẽ không giảm xuống nữa

 

B. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

 • Thời trang
 • Danh hiệu
 • Avatar
 • Khung chat
 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !