BIG UPDATE 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN

Cập nhật : 23-12-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

  •     Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (24/12/2019)
  •      Phiên bản big update: 7.0 - NGŨ CHUYỂN THÀNH THẦN
         Lưu ý: 
    Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

 

A. CẬP NHẬT MỚI

1. Mở giới hạn cấp độ nhân vật lên chuyển sinh 5
Lưu ý: Phiên bản này chưa mở trang bị chuyển sinh 5

 

2. Mở nhiệm vụ chuyển sinh 5
   
- Nhân vật đạt tới cấp 4cs100 có thể mở 5cs, hoàn thành nhiệm vụ 5cs có thể đột phá giới hạn tiếp tục thăng cấp
   - Nhiệm vụ treo thưởng, nhiệm vụ trang bị, nhiệm vụ bang mở rộng đến 5cs, đột phá 4cs xong có thể nhận
   - Thêm bản đồ chủ tuyến mới - Câu Trần Minh Điện, 5cs1 có thể vào
Sơn minh vân âm trọng, điện thâm nhân yên khinh. Câu Trần Minh Điện trong truyền thuyết đang đợi bạn khám phá

 

3. Ràng buộc thiên thần 
   - 5cs10 mở, cổng vào ở giao diện thiên thần
   - Thu thập thiên thần phẩm chất tương ứng, sử dụng nguyên liệu quý hiếm là Đá Trói Buộc có thể kích hoạt ràng buộc giữa thiên thần
Ràng buộc đã định của vận mệnh, đây là thần lực tồn tại trong huyết mạch

 

B. MỞ RỘNG

1. Trang bị tinh linh

Cường hóa trang bị Tinh linh mở rộng tới cấp 100, có thể dùng trang bị tinh linh dư thừa hoặc nguyên liệu để tiếp tục cường hóa trang bị tinh linh,đạt được càng nhiều thuộc tính

 

2. Thu thập ngoại quan
Thu thập ngoại quan mở rộng tới 45 bộ, tiếp tục thu thập ngoại quan  có thể kích hoạt thuộc tính cộng thêm 

 

3. Tà thần
Tà thần mở rộng tới cấp 100, tiếp tục sử dụng nguyên liệu tương ứng tiến hành cường hóa

 

4. Hoang Kinh

Hoang Kinh mở rộng tới bậc 12, tiếp tục sử dụng nguyên liệu tương ứng tiến hành thăng cấp

 

5. Dung luyện ngoại quan
Cấp dung luyện mở rộng tới bậc 7, sử dụng đạo cụ ngoại quan dư thừa để tiếp tục thăng bậc

 

6. Thí luyện Hỗn Độn
Điều chỉnh độ khó của thí luyện Hỗn Độn


7. Hệ thống luân hồi
Tối ưu lại chỉ số luân hồi, đồng thời điều chỉnh độ khó các hoạt động luân hồi cho hợp lý hơn

 

C. MỞ THÊM NGOẠI QUAN MỚI

  • Thời trang
  • Danh hiệu
  • Avatar
  • Khung chat

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !