BIG UPDATE 6.0 - THIÊN THẦN CHÂN NGÔN

Cập nhật : 08-10-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

 •      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 4 (09/10/2019)
 •      Phiên bản big update: 6.0 THIÊN THẦN CHÂN NGÔN

     Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

     Các nội dung cập nhật trong bản update lần này:

 

A. CẬP NHÂT MỚI

 • Thiên Thần Chân Ngôn
  - Cấp 2CS1 mở Thiên Thần Chân Ngôn, cần mở khóa thiên thần trước
  - Sau khi có được Chân Ngôn có thể trực tiếp thông qua nhấn vào Chân Ngôn mở túi tiến hành thiết lập
  - Chân Ngôn phân chia cấp bậc và phẩm chất, Chân Ngôn tiền tố khác nhau sẽ có hiệu quả bộ trang bị khác nhau, có thiên hướng khác nhau.
  Trang bị thiên thần đặc thù hoàn toàn mới, thuộc tính dưỡng thành siêu cường, phối hợp tổ hợp bộ trang bị, một loại thiên thần ngàn cách phối hợp, mau tới tạo thành Thiên Thần Chân Ngôn thuộc về ngươi đi!
 • Thủ lĩnh BOSS liên server: 

- Cấp 4CS mở BOSS liên server, nhấn vào 【Thủ lĩnh】 góc trên bên phải mở ra giao diện
- Khiêu chiến BOSS có yêu cầu nhất định với tổng chiến lực Thiên Thần Chân Ngôn, cần đạt tới chiến lực chỉ định mới có thể khiêu chiến BOSS liên server cấp cao hơn
- Khiêu chiến BOSS liên server không cùng cấp sẽ rớt Chân Ngôn phẩm chất bất đồng, cấp càng cao thì tỷ lệ rớt Chân Ngôn phẩm chất cao càng cao!
Ma vương hàng lâm thế tương loạn, đạo gia chân ngôn hiển thần uy

 

B.  ƯU HÓA - MỞ RỘNG

 • Mở rộng VIP 

- Mở rộng cấp VIP đến cấp 16, tiếp tục tiêu hao KNB để tăng cấp VIP
- VIP 15 tặng thiên thần hiếm Freya, VIP16 tặng trang bị luân hồi phẩm chất đỏ 8 sao

 • Mở rộng thu thập ngoại quan: 

- Số lượng thu thập ngoại quan bộ vị tăng đến 35 cái, tiên kỵ, thời trang, tiên vũ có thể kích hoạt thuộc tính cấp tương ứng
- Số lượng bộ trang bị tăng đến 35 bộ, kích hoạt số lượng ngoại quan tương ứng có thể kích hoạt thuộc tính cấp tương ứng

 • Mở rộng tuyến dưỡng thành: 

【Dấu chân】: Thêm dưỡng thành cường hóa dấu chân, có thể dùng đan dấu chân tiến hành cường hóa dấu chân

【Thánh kỳ】: Thêm dưỡng thành cường hóa thánh kỳ, có thể dùng đan thánh tiến hành cường hóa thánh kỳ

 

C.  NGOẠI QUAN

- Thêm mới các ngoại quan
【Tiên Kỵ】
【Tiên Vũ】
【Thời trang】
【Danh hiệu】

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !

 

 

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA