BIG UPDATE 5.0 - LUÂN HỒI CHI CHIẾN

Cập nhật : 05-08-2019

 

Quý Chiến Thần thân mến!

 •      Thời gian dự kiến: 8:30 – 12:00 Thứ 3 (06/08/2019)
 •      Phiên bản big update: 5.0  LUÂN HỒI CHI CHIẾN

     Trong thời gian bảo trì update phiên bản mới các chiến thần sẽ không thể tiến hành đăng nhập vào game. Sau khi kết thúc bảo trì sẽ có bài thông báo đến các chiến thần. Bảo trì update có thể kéo dài hơn hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến!

     Các nội dung cập nhật trong bản update lần này:

 

A. CẬP NHÂT MỚI

 • Thi đấu luân hồi liên server
  - Thêm thi đấu luân hồi liên server, đạt cấp 3CS1 có thể tham gia, lối vào ở server thế giới
  - Trong thi đấu luân hồi chỉ tính thuộc tính luân hồi, thuộc tính luân hồi càng cao thì ưu thế thi đấu càng lớn
  - Thời gian hoạt động: Server đã mở được 31 ngày trở lên, mỗi tuần thứ 2, 4, 6 buổi chiều 15: 00-15: 30.
  - Thưởng hoạt động là nguyên liệu trang bị luân hồi hiếm
 • Thu thập ngoại quan: Thu thập thời trang ở số lượng chỉ định, skin tiên kỵ hoặc tiên vũ xong sẽ nhận được thuộc tính vĩnh cửu cộng thêm
 • Thêm trang bị CS4: Bộ Đạo Minh
 • Trang bị luân hồi​
  - Trang bị luân hồi thêm tính năng phụ linh, hiện tại có thể đối với trang bị luân hồi tiến hành đúc và thăng sao bộ kiện phụ linh, nhận được càng nhiều thuộc tính luân hồi
  - Nguyên liệu phụ linh trang bị rớt ở thủ lĩnh thế giới, thế linh cảnh tầng 2

- Thêm tính năng bồi dưỡng tăng sao, cần tiêu hao Trích Tinh Thạch, Trích Tinh Thạch rớt ở thủ lĩnh tầng 2 thế linh cảnh
- Thêm tính năng dung luyện đặc thù cho trang bị sao cao, có thể căn cứ cấp bậc trang bị và cấp sao để hoàn trả nguyên liệu tăng sao theo tỷ lệ nhất định

- Thêm shop Đổi, có dùng nguyên liệu có được sau khi dung luyện để đổi trang bị cấp cao tương ứng

- Hủy logic tự động chọn khi dung luyện trang bị luân hồi

- Trang bị luân hồi đã đột phá tăng sao đến cấp 8,9,10 có thể thông qua tăng sao để đúc lại, tiêu hao nguyên liệu tăng sao, thiết lập lại thuộc tính cấp cao

 • Thêm trang bị luân hồi mới Thần Uy và Thần Phạt

- Thêm trang bị luân hồi cường lực, có thể dùng nguyên liệu Thần Uy Thánh Thạch, Thần Phạt Thánh Thạch để thăng sao và thăng giai
- Thần Uy Thánh Thạch nhận được khi giết thủ lĩnh tầng 2 thế linh cảnh
- Thần Phạt Thánh Thạch sẽ bỏ trong hoạt động sau này, chú ý thông  báo
Tượng sư dị vực lấy tinh túy thiên địa tạo ra trang bị luân hồi nghịch thiên. Trang bị mới đưa ngươi đột phá giới hạn chiến lực, quân lâm Cửu Châu

 • Cường hóa tiên võ

- Nhân vật đạt tới cấp 190 sẽ mở. Có thể tiêu hao đan tiên võ tiến hành cường hóa tiên võ, tỷ lệ tỉ lệ phần trăm gia tăng thuộc tính tiên võ (ngoại trừ Hội Tâm Nhất Kích)
- Hoạt động bạo kích tuyến trưởng thành khi bắt đầu sẽ có tác dụng tăng tỷ lệ bạo kích như với cường hóa tiên kỵ, cường hóa trận
Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu, chân vũ lâm thế trấn nam thiên!

 • Thiên Thần

- Thêm thiên thần thứ 3:  nữ thần - Freya (hệ Kim)
- Kỹ năng quần công bạo lực, giết quái nhanh như cắt cỏ, kỹ năng bạo kích cường lực, tổ đội giành quái không áp lực.

 • Ngoại quan tiên võ

- Thêm tính năng ngoại quan tiên võ, có thể kích hoạt ngoại quan tiên võ để nhận, đổi tiên võ trong triển lãm ngoại quan
- Thêm ngoại quan tiên võ "Ice Cream", có thể trong Tiên võ sử dụng thẻ kích hoạt mở khóa hình tượng

 • Dung luyện ngoại quanThông qua dung luyện đạo cụ ngoại quan thừa để nhận điểm dung luyện, điểm dung luyện có thể kích hoạt hoặc thăng cấp ngoại quan hiếm

 

B. TỐI ƯU - ĐIỀU CHỈNH

 • Ưu hoá thần biến hồng trang

- Làm nổi bật biến hóa thuộc tính choáng, kháng choáng trong tiến hóa hồng trang
- Nguyên liệu dùng để tiến giai đổi thành Thần Biến Chi Thạch, giảm yêu cầu bồi dưỡng hồng trang
- Khi phân giải nguyên liệu hồng trang thành Thần Biến Chi Thạch sẽ nhận được tỷ lệ hoàn trả, bộ vị trùng lặp nhận được từ thiên thần bảo khố sẽ tự động chuyển hóa thành Thần Biến Chi Thạch

 • Điều chỉnh BXH: 

- Thêm bảng thần biến hồng trang: bảng thần biến hồng trang căn cứ vào thuộc tính choáng, kháng choáng
- Tách tuyến dưỡng thành thành bảng đơn và nhân vật, nhìn càng trực quan rõ ràng hơn

 • Hệ thống chiến thần

- Hệ thống chiến thần cấp 90 mở
- Thí luyện Chiến thần cấp 88 mở

 • Ưu hoá hồng trang: Ưu hóa trải nghiệm giao diện thuộc tính tiến độ thu thập và thắp sáng trong giao diện hồng trang
 • Thí luyện luân hồiẢi thí luyện Luân hồi từ 10 tầng mở rộng đến 20 tầng
 • Chí bảo - Tinh giámCấp Tinh giám mở rộng đến 50 cấp.  Có càng nhiều tàn phổ Quan Tinh Đồ trong Dạ Quan Tinh Tượng, tiếp tục thăng cấp nhận được càng nhiều thuộc tính cộng thêm
 • Bảo vậtThêm 1 bảo vật Hạo Thiên Tháp. Mảnh bảo vật rớt khi đánh quái ở map Sa Thành Di Tích, nguyên liệu khai linh tương ứng Hạo Thiên Phù Đồ nhận từ thủ lĩnh quốc gia 4CS51
 • Mở rộng BOSS: 

- BOSS quốc gia mở rộng tới 4CS51, cổng vào ở map Sa thành di tích
- BOSS địa cung mở rộng tới tầng 6, cấp 4CS40 có thể vào.

 

Và còn nhiều tính năng mở rộng và cải tiến mới khác đang chờ các Chiến Thần khám phá

Tiểu Tiên kính báo !

 

 

 

--------------------------------------------

THẦN KHÚC MOBILE GAMOTA