BANG HỘI LÃNH ĐỊA CHIẾN

Cập nhật : 07-03-2019

Thời gian: ngày thứ 8 sau khi mở server, mỗi thứ 4, 6 hàng tuần

Tư cách tham gia: Thành viên Top 4 bang lực chiến mỗi server được tham gia.

Quy tắc:

  • Giết người chơi hoặc quái có thể tích lũy tài nguyên, đổi vũ khí công thành
  • Chiếm đồ đằng trung tâm, có thể di chuyển điểm hồi sinh bang lên trước
  • Hủy tháp phòng ngự, giết người chơi địch sẽ nhận điểm để lấy quà
  • Phe cướp cờ ngoài nhận quà, còn được lãnh địa bang tốt hơn.
  • Lãnh địa bang được nhận phúc lợi mỗi ngày

 

 

Phần thưởng:
- Quà chiến trường: Đá Thần Biến, Rương trang bị, Vẫn Thiết, Điểm danh vọng
- Quà ngày: Lệnh bài nuôi Thủ hộ thú, Gói đá khảm, Vẫn thiết, Thẻ KNB khóa
- Quà chiếm: Điểm danh vọng, Rương trang bị, Đá Thần Biến
 

 

★★★★★★★★★★★★★★★

THẦN KHÚC MOBILE - HOÁ THẦN ĐỂ CHIẾN THẦN